RELATIONELE GRONDWET

In mijn coachingspraktijk werk ik vanuit de relationele grondwet.

Als je bij mij op gesprek komt houden we ons aan deze drie dingen.

 

Zoals het beschreven staat:

Autonomie

Denken wat ik denk

Vinden wat ik vind      

Voelen wat ik voel

(en ik durf dit te zeggen)

Verantwoordelijkheid

Van gesprekken in relaties

Respect voor verschillen, grenzen

Afspraken nakomen

Respect

Voor de grenzen van een ander

Voor de mening van een ander

Voor de geloofsovertuiging van een ander

enz.

 

Je mag zeggen wat je zegt, voelen wat je voelt en vinden wat je vindt. Dit staat niet los van je eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen in de samenwerking wil zeggen dat je samen naar oplossingen wilt zoeken.

Je hebt recht op je eigen verantwoordelijkheid. Want door verantwoordelijkheid te dragen mag je er zijn en  word je bevestigd in je volwassen zijn. Als volwassene neem je verantwoordelijkheid voor de consequenties van je gedrag.

Je hebt respect voor de verschillen. Je gaat er niet de strijd mee aan, omdat je er niet mee om kunt gaan. Je maakt gebruik van de verschillen, want juist in deze verschillen liggen mooie kansen voor samenwerking.

 

De relationele grondwet is leuk, maar wat als jij het gevoel hebt dat je in je leven niet mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt en vinden wat je vindt.

Als jij bovenmatig verantwoordelijk bent (gemaakt)

Als mensen geen respect hebben voor jouw grenzen.

 

Dat wil ik samen met jou hieraan werken. In een veilige omgeving gaan we samen kijken naar wat jij echt denkt, voelt en vindt, Waar ben jij verantwoordelijk voor, welke grenzen stel jij en waarom.

Want als je inzichtelijk hebt waarom je dingen doet, kan je verbeteringen aanbrengen in je leven.

 

Want jij bent zo mooi als mens.

Jij bent het waard om gezien te worden.