iDNA-scan

Waarom????

Doen we soms wat we niet willen doen…….

En doen we niet wat we wel willen doen???

ZICHTBAAR MAKEN 

Ik wil jou als mens zichtbaar maken, waarom?

* Bewust wording is het begin van verandering

* Door zichtbaar te worden ontwikkel je als mens je eigen  taal

* je gaat meer van jezelf begrijpen

Het effect op je coach traject:

* De scan geeft een mooi vertrekpunt

* Uit de scan kunnen jij en ik samen je coach plan samenstellen

* Het coach rapport is direct een mooi werkboek voor jou als coachee

De iDNA-scan maakt zichtbaar:

* Waar je kracht ligt

* Waar je onmacht zit

* Een momentopname van wie je nu bent

* Waar je valkuilen liggen

* Waar je uitdagingen liggen

Kijk bij