STRUIKELEN

Vandaag was een dag vol met dingen die niet goed gingen.
Ik merkte gaandeweg de middag dat ik steeds meer aan het mopperen was, en dan vooral op mijzelf.
Toen stond ik op ons balkon en was ik in gesprek met mijn Vader.
Ik vertelde Hem wat ik van de dag vond.
“Ben je niet iets vergeten vanmorgen”. was Zijn vraag.
Meteen wist ik waar Hij op doelde.
“Ik ben vandaag begonnen zonder U, ik heb U nergens bij betrokken”. Ik voelde me klein worden.
Doordat ik had gekozen om te gaan mopperen, had ik zonder erbij stil te staan de satan een ingang gegeven m flink in mijn gemoed te roeren.
“Heer, Sorry was alles wat ik kon zeggen”.
Ik draaide me in gedachten van Hem weg. te beschaamd om te blijven staan.
“Dat is precies wat de satan wil je dat je doet”, Hoorde ik de stem de Vader. “Je wegtrekken bij Mij vandaan. Is dat wat je op dit moment nodig hebt?”.
“Maar Vader ik voel me zo beschaamd, zo vies, zo nutteloos”.
Ik zakte in elkaar op de rand van mijn bed. Niet in staat om te blijven staan.
Ik voelde hoe er aan me getrokken werd.
“ja: hoorde ik de stem van de demon. “Goed zo draai je maar weg, God wil je nu niet meer. Je moet je schamen voor wat je hebt gedaan. ben jij nou een christen”.
Al die woorden kwamen bij mij binnen. Ze raakten stuk voor stuk mijn hart. Ik voelde me steeds kleiner worden.
Zachtjes hoorde ik de stem van de Vader binnen komen.
“Wie ben jij? Wie zeg Ik dat bent?”
In één klap wist ik het weer.
Waar haalde die demon het lef vandaan om met leugens te bestoken.
Ik moest denken aan een lied van Don Francisco the package.
Ik ging rechtop zitten. “wie ben ik? : zei ik hardop. Ik ben Gabriëlle Ton de dochter van de Grote KONING.
Ik voelde een diepe rust over mij komen.
Het was zo simpel, te simpel en toch had ik het niet gedaan.
Mijn dag beginnen in de rust met Mijn Vader.
Maar het is nooit te laat om het alsnog te doen.
Want met mijn God spring ik over een muur.
Zonder hem struikel ik over een zandkorrel
De les voor vandaag:
Morgen krijg ik D.V. weer een nieuwe dag. Een dag waarin ik van plan ben om in de rust met Mijn Vader te beginnen.
Want God is goed altijd en altijd is God goed.